نمایندگی تعمیرات فتوکپی توشیبا 02122904236 - 02144827584

تظیم کیفیت کپی توشیبا

3.7
(3)

نمایندگی کپی توشیبا در این مقاله تظیم نور و کیفیت کپی توشیبا را بطور کامل آموزش می دهد.مطالب مفید و کارآمد برای تعمیر دستگاه کپی توشیبا را به طور کامل و خلاصه آماده و در اختیار شما تعمرکاران گرامی نمایندگی توشیبا قرار داده است. دستگاه فتوکپی توشیبا دارای بخشهای مخلتف می باشد که هر بخش را بطور کامل همراه ،با ایرادها و کدهای خطای مربوطه توضیح می دهیم.

تمامی تعمیرات دستگاه کپی توشیبا در محل انجام می شود که تعمیرکاران باید این مطالب را بدقت مطالعه  کنند تا بتوانند با مهارت وتجربه ی کافی ،دستگاه کپی توشیبا را با بهترین کیفیت تعمیر و تحویل بدهند. اصولا برای تعمیرات دستگاه کپی توشیبا باید کتابچه ی سرویس که شامل کدهای خطای دستگاه کپی توشیبا می باشد را در بر دارد همراه داشته باشد.

فرم سفارش آنلاین نمایندگی کپی توشیبا :
  نمایندگی کپی توشیبا دیجیتال چند منظوره ی رنگی

  نمایندگی کپی توشیبا در این قسمت تمامی کدهایی که بیشتر در تعمیرات دستگاه کپی توشیبا استفاده می شود را در اختیار کارشناسان نمایندگی کپی توشیبا قرار داده است.

  فهرست کامل مطالب تعمیر و سرویس مانول دستگاه فتوکپی توشیبا رنگی که توسط نمایندگی کپی توشیبا برای شما تعمیرکاران محترم توشیبا تهیه شده است:

  • SPECIFICATIONS/ACCESSORIES/OPTIONS/SUPPLIES:(تشریح کامل قسمتهای ذخیره ی کاغذ و عمر مفید
  • تمام مواد مصرفی)
  • ERROR CODE AND SELF-DIAGNOSTIC MODE:(لیست کامل تمام کدهای خطای تمامی قسمتهای دستگاه
  • فتوکپی توشیبا)
  • ADJUSTMENT:(روش تنظیمات نور )
  • (PREVENTIVE MAINTENANCE (PM:(زمان بندی سرویس دوره ای تعمیر دستگاه کپی توشیبای رنگی و سرویس
  • دوره ای)
  • TROUBLESHOOTING:(شناسایی عیوب ایرادها و کدهای خطا در قسمتهای مختلف دستگاه کپی توشیبا رنگی)
  • FIRMWARE UPDATING:(بروز رسانی دستگاه کپی توشیبا رنگی )
  • POWER SUPPLY UNIT:(یونیت پاور برد دستگاه کپی توشیبا رنگی)
  • REMOTE SERVICE:(سرویس از راه دور و کنترل دستگاه)
  • WIRE HARNESS CONNECTION DIAGRAMS:(نقشه کامل بردها و کابل های رابط در دستگاه کپی توشیبا رنگی)

  SPECIFICATIONS/ACCESSORIES/OPTIONS/SUPPLIES:

  1. Copy process:(پردازش فتوکپی توشیبا)
  2. Type:(نوع کاغذ جنس کاغذ در کاست ها ی دستگاه فتوکپی توشیبا رنگی )
  3. Original table:( طبقه بندی کردن فایل ها در دستگاه فتوکپی توشیبا)
  4. Accepted originals:(منشع اصلی اطلاعات)

  تعریف ضخامت کاغذ و تظیم نور و کیفیت کپی توشیبا توسط نمایندگی کپی توشیبا

  لیست تمام قسمتهای دستگاه کپی توشیبای رنگی توسط نمایندگی کپی توشیبا را در زیر با رسم شکل و توضیح تمام قسمتها می توانید مشاهده بفرمایید:

  ERROR CODE AND SELF-DIAGNOSTIC MODE:(لیست کدهای خطای دستگاه فتوکپی توشیبای رنگی ) آموزش کدهای خطای گیر کاغذ و تظیم نور و کیفیت کپی توشیبا توسط نمایندگی کپی توشیبا :(Jam) ایراداها و کدهای خطای مربوط به فیوزینگ و برد های ،ولتاژ دستگاه کپی توشیبای رنگی توسط نمایندگی توشیبا ارائه می گردد:

  1.  کد خطای E 010 : توضیحات: گیر کاغذ در قسمت فیوزینگ دستگاه فتوکپی توشیبا
  2. راه حل: سنسور یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی توشیبا ، سرویس و تعمیر کنید،در صورت رفع نشدن ایراد سنسود را تعویض کنید.
  3. کد خطای E 020 : توضیحات: گیر کاغذ در قسمت فیوزینگ دستگاه فتوکپی توشیبا:در این مرحله نیمی از کاغذ بیرون است،نمی داخل فیوزینگ می ماند.
  4. راه حل:ئ سنسور یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی توشیبا را توسط ،نمایندگی توشیبا تعویض کنید.
  5. کد خطای E 030 :
  6. توضیحات: گیر کاغذ قسمت یونیت انتقال حرکت دستگاه فتوکپی توشیبا را بر روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.
  7. راه حل: ابتدا دستگاه فتوکپی توشیبا را خاموش کنید،درب بغل دستگاه فتوکپی توشیبا را باز کرده،کاغذ را از روی یونیت انتقال حرکت بیرون بیاورید،در آخر دستگاه فتوکپی توشیبا را روشن کنید. 
  8. کد خطای E 061 :
  9. توضیحات: گیر کاغذ در قسمت ابتدایی حرکت کپی برداری در قسمت کاست اول دستگاه فتوکپی توشیبا
  10. راه حل: سایز کاست تنظیم نیست.بعد از تنظیم سایز کاست اول دستگاه فتوکپی توشیبا،شروع به کپی برداری کنید.
  11. کد خطای E 062 :
  12. توضیحات: گیر کاغذ در قسمت ابتدایی حرکت کپی برداری در قسمت کاست دوم دستگاه فتوکپی توشیبا
  13. راه حل: سایز کاست تنظیم نیست.بعد از تنظیم سایز کاست دوم دستگاه فتوکپی توشیبا،شروع به کپی برداری کنید.
  کدهای خطای مربوط به قسمت اسکنر در دستگاه کپی توشیبای رنگی که در تعمیر دستگاه فتوکپی توسط نمایندگی کپی توشیبا 

  در تعمیرات دستگاه کپی توشیبا کارشناسان نمایندگی کپی توشیبا به کدهایی در دستگاه برخورد می کنند که در این قسمت کاملا به ذکر آنها می پردازیم.

  1. کد خطای F 110 :توضیحات: اشکال در یونیت اسکنر دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.
  2. راه حل: یونیت اسکنر را توسط ،نمایندگی کپی توشیبا ،کاملا سرویس و تعمیر کنید.
  3. کد خطای F 111 :توضیحات: اشکال در یونیت اسکنر دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.
  4. راه حل: یونیت اسکنر را ،کاملا سرویس و تعمیر کنید.
  5. کد خطای F 130 :توضیحات: اشکال در یونیت اسکنر دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.
  6. راه حل: یونیت اسکنر را توسط ، کاملا سرویس و تعمیر کنید. Invalid MAC address
  7. کد خطای F 200 :توضیحات: اشکال در یونیت اسکنر دستگاه فتوکپی توشیبا را نمایش می دهد.
  8. راه حل: یونیت اسکنر توسط ،نمایندگی توشیبا ،را کاملا سرویس و تعمیر کنید.

  تظیم نور و کیفیت در کپی توشیبای رنگی که توسط نمایندگی کپی توشیبا

  نمایندگی کپی توشیبا در جدول زیر تمامی راههای تنظیم کیفیت در دستگاه کپی توشیبا و تعمیر دستگاه کپی  توشیبا تصویر را به صورت الگوریتیم نمایش می دهیم:

  1. Developer material: ابتدا تعویض دولوپر
  2. Laser optical unit:تمیز کردن آیینه های لیزر
  3. Drum:تعویض درام
  4. Main charger wire: تمیز کردن شارژر اصلی
  5. Main charger grid:تمیز کردن گرید توری شارژر
  6. Transfer belt:تمیز کردن و سرویس کردن کامل ترانسفر بلت
  7. 1st transfer roller:ترانسفر رولر را کامل شسته و تمیز کنید.
  8. 2nd transfer roller:ترانسفر رولر دوم را کامل شسته و تمیز کنید.
  9. Image quality sensor:با اسپری سنسور دولوپر را کاملا شسته و سرویس کنید.
  10.  Adjustment of the auto-toner sensor:( با کد 05 می توانید تنظیم نور را انجام دهید):
  11. دکمه ی 0 و 5 را همزمان گرفته دستگاه را خاموش و در این حالت دوباره روشن می کنیم تا دستگاه وارد
  12. کد شود.وارد کد شدیم اعداد زیر را وارد و تنظیم می کنیم به این کار تنظیم نور می گوییم. 
  13.  تنظیم کد با Code in mode 05 :وارد کد شدیم عدد 396 را وارد کرده و کیفیت تکثیر خود را تثبیت می کنیم.

   ایرادهای  کیفیتی در دستگاه کپی توشیبا  وجود دارد که در زیر با ذکر کامل تنظیمات به شما تعمیر کار توشیبا راههای بهبود کیفیت را توسط نمایندگی توشیبا ،توضیح می دهیم:

  در تصویر زیر ایرادهای  کیفیتی در دستگاه کپی توشیبا  وجود دارد که در زیر با ذکر کامل تنظیمات به شما تعمیر کار توشیبا راههای بهبود کیفیت را توسط نمایندگی توشیبا ،توضیح می دهیم
  toshibaservices.com نمایندگی کپی توشیبا

  در صورت هر گونه مشکل فنی و نرم افزاری با نمایندگی کپی توشیبا تماس برقرار کنید:[0] [5]

  1. Power ON] → (Chart TCC-1) → [FAX] → [START] (A3/LD, 100%, Black and Text]/ photo]
  2. (A: 05-405 → 200±0.5 mm (0.1 mm/step
   (B: 05-306 → 5±0.5 mm (0.04 mm/step
   (C: 05-340 → 150±0.5 mm (0.3 mm/step
   (D: 05-305 → 10±0.5 mm (0.14 mm/step

  TOSHIBA

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  Leave a comment

  error: Content is protected !!
  Call Now Button